Logo YNGINE

Detail engineering remmingswerken

Deze opdracht is door Yngine uitgevoerd in opdracht van een ingenieursbedrijf, welke alle vereiste documentatie aan de aannemerscombinatie heeft geleverd.

Remmingswerken nabij een brughoofd zijn er voor bedoeld om het waterverkeer niet tegen een brughoofd te laten varen, maar langs de brughoofden te geleiden en zo de brughoofden te beschermen.

Voor deze opdracht zijn er remmingswerken en geleidepalen benodigd voor een nieuw te plaatsen langzaamverkeersbrug, in een druk bevaren kanaal. De nieuwe langzaamverkeersbrug wordt naast een bestaande spoorbrug gerealiseerd.

In dit geval gaat het om verzonken en geconserveerde stalen remmingswerken en palen [meer dan 100 ton staal ] met kunststof wrijvingsgordingen.

De werkzaamheden bestonden uit :

  • vertalen van concept tekeningen en berekeningen naar gedetailleerde werkplaatstekeningen, inclusief alle lasdetails, benodigde stuklijsten, etc.
  • controle in 3d zodat alle onderdelen 100% passen tijdens montage.
  • genereren van de benodigde overzichtstekeningen met alle posities van de buispalen en geleidepalen
  • genereren van o.a. alle tekeningen en informatie voor te snijden onderdelen; onderdelen voor de boor- zaag straat; en alle onderdelen welke op het bewerkingscentrum bewerkt worden.
... terug.
YNGINE - Tsjerkeleane 2A - 9038TD - Ingelum
Copyrights by YNGINE
Site laatst bijgewerkt : Januari 2023